سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید آچار نیوماتیک مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98034

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98034 1753.93 9f2b2872-6f6b-49fd-89c0-cbe13dc7ad75.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98034 118.00 e9c2b33d-4d9b-42c1-9cbf-b8f1f99cfd45.doc