سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98029

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۲۵

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98029 1939.27 af2cd655-faab-430b-aef2-3e57188bd489.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98029 118.00 7a51f7ca-1821-479b-b087-1c0fd21e13c2.doc