سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید LEVEL SWITCH مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98006

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ شهریور ۱۳۹۸ ۱۲:۳۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98006 2386.68 7d9834a9-dcf2-4f68-a182-f69a104e839d.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98006 118.50 fbf74539-08fe-4051-a4bb-abb348c368bc.doc