سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید INSULATING GASKET KIT مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97001

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97001 1086.04 4cc071b7-3072-45b2-bffb-c2f50cf5f55a.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97001 2040.11 d58be7dc-4d1e-4b9e-ae32-9a63f5b983d4.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97001 118.00 131ef7b8-6e73-4eb9-8795-adedbc8a4393.doc