سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید انواع خاموش کننده مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98016

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۱۵

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98016 2910.48 4f2f1f54-aa50-442f-afc1-0e7b08279edc.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98016 118.50 50fddaf9-9827-4720-b338-67801cb161db.doc