سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی سیستم آتش نشانی توربین گازی مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

95016

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۱۲

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 95016 3449.03 5f5a0994-5b4c-4420-a3ba-ffc5fca78459.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 95016 117.50 ea6164e8-2636-4c9c-9760-49edd5fa8c35.doc