سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید H2S SCAVENGER ( کاهنده سولفید هیدروژن ) مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

98015

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۱۱

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98015 2115.99 4410ee29-5c9a-460f-af4f-937dde865919.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98015 118.00 5c4060a2-c631-4f60-a966-eb4a386d54e4.doc