سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی مکانیکال سیل مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98014

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
نقشه مناقصه 98014 499.21 2740cde0-d420-431c-9d0d-29ad0b2a9cfb.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98014 3243.95 ff0dc04e-b42f-4b2f-818f-0dcd427a3e1e.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98014 118.50 26463cf4-8058-408a-b9b2-06a7896b3425.doc