سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید لباسکار مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98013

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۲

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98013 3677.17 a4ca4b36-7551-4e02-a2d7-8e164aad69e1.pdf
اعلام وصول اسناد مناقصه 98013 118.00 6198004a-953d-479c-9473-4ba8cb16c220.doc