سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید خودروی آتش نشانی چند منظوره مورد نیاز منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

مناقصه

98012

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۳

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 98012 1992.77 179c97f3-c172-469e-987f-f7f9f8ed543c.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98012 1917.98 9df00b3c-6f74-43c1-a578-d53df8ab53ac.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98012 118.50 2c661ca3-4b73-4c2a-a56a-6368088d84f3.doc