سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید تری اتیلن گلایکول مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98011

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98011 1493.74 080e47dc-6cb4-49af-9526-2282a55b20e5.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98011 118.50 45d90940-4021-4ffa-a976-12ac065d5c5e.doc