سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید کفش ایمنی مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98010

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۲۶

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98010 4765.56 7b21e189-00e4-4242-a39b-2c456ca99651.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98010 118.00 e79bd482-38b2-4e8e-bb57-3ef2f3b46ed7.doc