سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید LEVEL SWITCH مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

98006

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۱۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98006 1384.56 5f211b0f-e581-4ed5-b834-d03fe2a6b389.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98006 118.50 9b1776d2-bc3d-4103-b623-6b36a204a1a0.doc