سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید آند 32 پوندی مورد نیاز مناطق عملیاتی نار و کنگان و آغار و دالان

مناقصه

98005

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 98005 680.37 0cfff0cb-1723-4f45-abaa-c5ff60449fbf.zip
مشخصات فنی 98005 734.17 065b07cb-db91-4848-9e4f-6d35e0d43bc5.pdf
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98005 1621.39 dbc711ec-f1cf-40aa-99cc-987fc15d8028.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98005 117.50 c8252d8f-970a-4e47-b12e-32881e02086a.doc