سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید اورکت مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98003

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۲۴

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98003 1922.29 d1cad485-0ab4-4fad-8235-cf5ec7f6557e.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98003 118.00 e6aad7d4-d4a6-4185-b4a9-230d8cbb865d.doc