سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

تقاضای خرید ساندویچ پنل سقفی مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97026

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۸

ریال

داخلی

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97026 1434.86 2a8b0040-eb54-4e45-b0fe-5726bfdaf411.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97026 117.50 9008554b-95c3-4d1f-bf00-bd504979b479.doc