سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید اورکت مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98003

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۰

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98003 2687.16 062823cf-a1a6-402b-a298-36c8ebd057d6.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98003 118.00 d54a98c8-66c9-4e76-adc9-36dae5bbffb4.doc