سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید ترانسفورماتور مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

98002

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98002 2922.22 db401eda-f5c1-41dd-afcf-225b0088aaa1.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98002 117.50 ca8be3a3-609d-48c1-be56-254a4109dd3e.doc