سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

98001

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 98001 1203.58 f9eeb900-8f5a-424d-a899-ca1b3b1dcad9.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 98001 117.50 0456a05d-b054-45da-b18d-7153fbeb99e4.doc