سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید ساندویچ پنل سقفی مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97026

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۶

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97026 1434.45 2911feb0-1836-4b7c-8a4a-9aebcaf363b2.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97026 117.00 a1732ca8-be93-49da-9099-f3ef57196acb.doc