سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید اتصالات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

97024

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97024 1763.42 369641c9-0b76-485e-9629-dbc28fda349c.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97024 118.00 66809d52-6408-42b0-aecb-594b3f250588.doc