سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید قطعات یدکی ترانسمیترهای مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97023

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۲۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97023 1754.27 cef84541-8697-4f36-9f4f-7b87554df1b3.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97023 118.00 8f74b7a6-3b6c-44ad-ab20-f3ac908302fd.doc