سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید SELF HEALING VISCO-ELASTIC COATING مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

97010

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۱۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
مشخصات فنی 97010 1200.51 b7a7d682-87b1-43f3-9860-0c3e83d92df4.zip
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97010 1521.08 89dc6805-c653-49c4-a414-ff6ba259828b.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97010 118.00 bbd00331-ac9c-4241-915b-f6d88d4a1258.doc