سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید اتصال عایقی مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97006

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۴ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۳

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97006 1006.69 510e3e39-0b9c-4e98-ac20-8871b60fc291.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97006 1489.87 aae79fac-3432-4b95-afc9-e95ec92ebe28.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97006 118.00 1a891931-2a14-4440-b70d-a7bd3cc28096.doc