سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید تجهیزات لازم جهت جایگزینی شبکه VHF مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97022

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۴ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97022 2764.84 7803188c-8002-40bf-9f06-a85b980decb2.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97022 118.00 f3d67889-1a69-4da7-b354-f3c495f00e54.doc