سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید لوله های مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان

مناقصه

97020

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۳

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
منابع خارجی مورد تایید لوله 97020 19.78 44c0290b-c6ed-4176-8c29-fb548cd986b7.pdf
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97020 2178.14 c91767ec-7b25-49ee-826c-ec528a17159e.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97020 1098.57 0b68b3a9-387f-43bc-bde1-39b921159d42.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97020 117.50 55acafc3-9bd8-4dad-84df-522f7c6d0aa1.doc