سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید CARBONACEOUS BACKFILL مورد نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

97002

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۶

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97002 725.27 a373f69d-a994-4c5c-9fd7-eb0be1fbace9.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97002 1065.10 21767991-0e05-4996-b097-f234167df200.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97002 118.00 d51f95de-77de-4e2c-aa61-c700952cab8d.doc