سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید لباسکار مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97019

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۴۳

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97019 7749.43 1230c1c1-5811-4bf2-8d2b-9a2b4fe4bd72.zip
اسناد اعلام وصول مناقصه 97019 118.50 46e26b46-195a-4933-bb48-9b1294897ac4.doc