سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید شیرآلات مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

97018

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۳۴

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
لیست منابع خارجی مورد تایید شیرآلات مناقصه 97018 1165.82 cf152f6c-efaf-44ff-8597-22971812cdd8.jpg
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97018 257.82 6649df1e-a733-43e6-a05e-caf31417619c.jpg
دیتا شیت مناقصه 97018 330.15 18d054a8-8158-4769-907b-9901ea4cec6b.zip
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97018 1827.80 58242cec-69ca-43d5-a717-c4b5661866d0.zip
اسناد اعلام وصول مناقصه 97018 117.50 bbb6efa5-1050-4dc4-8a22-adcd795910af.doc