سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید فیتینگ و لامپ LED مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97017

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۷:۳۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97017 3638.58 0e296533-6167-4d03-9d1b-5996969cb8ed.zip
اسناد اعلام وصول مناقصه 97017 117.50 d1544860-dbab-493f-9373-3fb6e532a40f.doc