سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق ناپیوسته مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97016

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۷

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی 97016 818.50 fd8a8a5e-0c91-4360-8675-35609d92ea8b.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97016 2210.32 36902670-9366-438f-9e7d-b09cddbe17c8.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97016 118.00 1ea5115a-f0ff-4118-960b-611d1c9c886e.doc