سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

تقاضای خرید مواد بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته مورد نیاز مناطق عملیاتی

مناقصه

97015

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۲

ریال

عادی

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 97015 2132.90 a02b397d-ce15-4ccb-be5f-b680d01900cb.zip
اعلام وصول اسناد مناقصه 97015 117.50 38d01084-f91b-4694-aa6b-eb02df31adee.doc