سال ۱۴۰۲، سال "«مهار تورم و رشد تولید»"

اخبار

مجری طرحهای نگهداشت سه میدان و دبیران کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی منصوب شدند
بر اساس احکام صادره از سوی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، سرکارخانم زهرا شعیبی به عنوان دبیرکمیسیون مناقصات و آقایان محمدرضا نبی فر به عنوان مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید و توحید قلی زاده در جایگاه دبیرکمیته فنی بازرگانی منصوب شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، در  این احکام بر شناسایی و بکارگیری نیروهای متخصص، توانمند ، متعهد و فسادستیز در جهت  انجام  وظایف محوله براساس اصول شایسته سالاری و جانشین پروری تاکید شده است . همچنین  بهبود کارایی و اثربخشی شاخص های عملکردی  در راستای  برنامه تحول و سرآمدی شرکت ، تهیه آیین¬نامه داخلی کمیته ها با استفاده از نظرات افراد ذیصلاح و بررسی، عارضه¬یابی و بهینه سازی فرآیندها با هماهنگی واحد مهندسی سیستم¬ها و بهره¬وری از دیگر بندهای مورد نظر مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است.

بر اساس این گزارش در حکم دبیرکمیته فنی بازرگانی اضافه شده است که علاوه  بر لزوم هم¬افزایی، تسهیل و چابکی در فرآیندها  و هماهنگی بیشتر در سایر ارکان معاملاتی مرتبط بامسئولیت فوق الذکر،مسئولیت«دبیر کمیته فنی بازرگانی ویژه طرح های نگهداشت»،«دبیر  کمیته فی بازرگانی کالا»،«دبیر  کمیته فی بازرگانی انتخاب مشاور»«دبیر هیأت  ترک تشریفات مناقصه»،و «دبیر  کمیته دستور  تغییر کارها»را  نیز بر عهده خواهید داشت.

در حکم دبیرکمیسیون مناقصات نیز آمده ، با عنایت به لزوم هم¬افزایی، تسهیل و چابکی در فرآیندها  و هماهنگی بیشتر در ارکان معاملاتی شرکت با حفظ سمت ،مسئولیت «دبیر کمیته تمدید قراردادها »و «دبیر هیأت انتخاب مشاور» را  نیز بر عهده خواهید داشت.

این گزارش می افزاید ، در حکم مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید  علاوه بر بندهای مشترک به مواردی همچون نظارت و کنترل بر نحوه اجرای پروژه ها ، طرحها ، استفاده از روشها و تکنیک های مختلف و نوین و حصول اطمینان از پیشرفت فیزیکی طرحها ، نظارت وکنترل نهایی میزان هزینه های صورت گرفته طرحهای  مزبور  و حصول اطمینان از تطابق هزینه ها با میزان پیشرفت فیزیکی طرحها ، نظارت و کنترل نهایی صورت وضعیت ها و گزارشات پیمانکاران و تائید و تصویب اسناد پرداختی و  نظارت ، کنترل و اظهار نظر در مورد گزارشات مختلف فنی ، عملیاتی و خدماتی و استفاده از نتایج بدست آمده جهت برنامه ریزیهای آینده اشاره شده است.
۲۶ آذر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۷
آلبوم تصاویر
Loading

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید