سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

اخبار

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب
جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در مناطق تحت بهره برداری شرکت نفت و گاز غرب برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل های بهداشتی و در راستای فاصله گذاری های اجتماعی بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 16

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 1

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 17

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 18

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 19

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 20

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 21

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 11

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 14

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 15

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 13

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 10

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 8

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 5

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 6

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 7

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 9

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 22

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 2

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 3

جلسه پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / غرب 4

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۲۹
تعداد بازدید : ۵۹

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید