سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

اخبار

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا
به همت تلاشگران خط مقدم تولید در مناطق عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا و شرایط سخت آب و هوایی استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز همچنان ادامه دارد.

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 1

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 18

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 17

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 19

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 12

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 20

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 21

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 22

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 23

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 2

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 5

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 4

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 7

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 8

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 6

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 9

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 10

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 11

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 13

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 14

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 15

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا 16

۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱
تعداد بازدید : ۹۰۷

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید