سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

اخبار

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
در راستای هماهنگی و بررسی طرح ها و پروژه های در دست اقدام جهت تامین خوراک کارخانه ان جی ال ٣١٠٠ نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) در ساختمان ستاد نفت مرکزی برگزار شد.

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 10

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 9

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 3

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 11

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 4

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 12

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 2

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 1

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 8

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 6

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 7

نشست مشترک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 5

۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید