سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

اخبار

گزارش تصویری

برگزاری دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (بخش دوم)

برگزاری دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (بخش دوم)
دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان مناطق پنجگانه عملیاتی به میزبانی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی در رشته های دوی چهار صد متر، دوی یکصد متر با مانع، آبرسانی، صعود از نردبان طنابی و پی پی یی(پوشیدن لباس فایر کیت)، دیروز و امروز (سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه) در بندرعباس برگزار شد.

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 1

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 5

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 6

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 7

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 8

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 9

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 10

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 11

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 12

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 2

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 3

دوازدهمین دوره ارزیابی عملیاتی تخصصی آتش نشانان شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی 4

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۱۲

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید