سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

اخبار

مدیرعامل زاگرس جنوبی: تحقق تولید نتیجه تلاش کارکنان است

مدیرعامل زاگرس جنوبی: تحقق تولید نتیجه تلاش کارکنان است
مهندس حمید ایزدی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در بازدید از منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی و در جمع رؤسا و کارشناسان این منطقه، تحقق تولید و دستیابی به اهداف پیش بینی شده را نتیجه تلاش کارکنان دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه میدان گازی سرخون در نیمه دوم عمر خود قرار دارد، گفت: تا زمانی که گازی برای تولید در این منطقه وجود داشته باشد با تمام توان وظایفمان را انجام می دهیم.
وی، افزود: تعهد نسبت به منابع انسانی، تجهیزات و تاسیسات از مهمترین اولویت های زاگرس جنوبی است که امیدواریم نقش خود را در این مسیر با موفقیت ایفا نماییم.
مهندس ایزدی، با اشاره به شرایط خاص کشور در دوره تحریم ها، تأکید کرد: باید تلاش نماییم در گذر از دوره تحریم ها ضمن صرفه جوئی و مصرف بهینه منابع، تعهدات تولید خود را عملی کنیم.
وی، با اشاره به عملکرد خوب زاگرس جنوبی در همه حوزه های مسئولیتی، گفت: خوشبختانه با تلاش تمامی مدیریت ها، ادارات و مناطق عملیاتی عملکرد درخشانی در همه حوزه ها به ویژه مدیریت سرمایه ها و‌منابع مالی داشته ایم که از تلاش ها و نگاه کارمحور کارکنان حکایت دارد.
وی، در پایان ضمن تقدیر از کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی به عنوان بخشی از زنجیره تولید شرکت زاگرس جنوبی، گفت: باید با نیاز سنجی، اولویت های تولید را شناسایی و اجرا کرد.
همچنین در این جلسه، رؤسا و کارشناسان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی مسائل عملیاتی، شغلی و معیشتی خود را عنوان کردند که درباره برخی از آنها تصمیم گیری شد و رسیدگی به بعضی موضوعات دیگر به جلسات تخصصی تر موکول شد.
نیازهای تولیدی عملیاتی، مسایل شغلی و معیشتی کارکنان مانند ارتقاء ساختار و رتبه های سازمانی، خدمات رفاهی، خدمات درمانی، فعالیت های ورزشی و... از جمله مسائلی بود که در این جلسه به انها پرداخته شد.
منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی یکی از مناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی است که در حوزه جغرافیایی استان هرمزگان و همجواری ساحل خلیج فارس و شهر بندر عباس قرار دارد.

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 9

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 2

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 7

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 5

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 13

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 8

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 6

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 1

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 10

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 3

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 11

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 4

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 12

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 14

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 15

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 16

نشست مدیران عامل با روسا و کارکنان منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 17

۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۹:۳۰

عضویت در سروش

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید