سال ۱۳۹۸، سال "رونق تولید"

اخبار

سرخون و گشوی جنوبی میزبان مدیرعامل، مدیران و رؤسای ستادی زاگرس جنوبی شد

سرخون و گشوی جنوبی میزبان مدیرعامل، مدیران و رؤسای ستادی زاگرس جنوبی شد
«مهندس حمید ایزدی» مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی در حاشیه شهر بندرعباس بازدید کردند.

انبار کالا، کارگاه تعمیرات مکانیک، برق و ابزار دقیق، ترابری، اچ اس یی، اماکن ستادی و عملیاتی و برخی از چاه های گازی از جمله اماکنی هست که از آنها دیدن کردند.

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 1

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 8

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 9

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 10

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 11

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 12

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 13

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 14

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 15

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 2

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 3

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 4

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 5

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 6

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 7

بازدید مدیرعامل، جمعی از مدیران و رؤسای ادارات ستادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از مجتمع عملیاتی خلیج فارس و چاههای گازی منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 16

۱۹ دی ۱۳۹۷ ۱۷:۰۸

اپلیکیشن شرکت زاگرس جنوبی عضویت در سروش

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید