سال ۱۳۹۹، سال "جهش تولید"

ارتباط مستقیم با آقای مهندس حمید ایزدی - مدیر عامل