سال ۱۴۰۰، سال "«تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»"

ارتباط مستقیم با آقای مهندس سید ابوالحسن محمدی - مدیر عامل