حمایت از کالای ایرانی

تقاضای خرید شیرهای اطمینان مورد نیاز منطقه عملیاتی آغار و دالان

مناقصه

95021

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

0 ریال

ریال

عادی

۱۸ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۲۰

۱۸ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۲۰

استان: فارس, شهر: شیراز
در صورت ضرورت با شماره تلفن : 32138402 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره :07132314447 ارسال نمایید.

عنوان اندازه (KB)
فرم الزامات و دامنه بازرسی فنی مناقصه 95021 1075.16 9825b5ad-a6a9-4582-ae0f-0fbfa76e0ed4.jpg
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه 95021 2506.25 003a9e34-73a5-4901-84fb-7beb37177b1b.zip
اسناد فرم اعلام وصول مناقصه 95021 117.50 6c6312ca-ae4b-49d4-a6e3-39d2be0ce190.doc
دیتا شیت مناقصه 95021 9770.87 251a1ab3-eaec-468e-9d6c-6e15a3d8689a.zip