اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد

منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد 

میادین نفتی سروستان و سعادت آباد که در مجاورت شهرستان سروستان واقع شده اند دارای تاسیسات سر چاهی، خطوط لوله جریانی ، واحد بهره برداری، نمک زدایی ، ایستگاه تقویت فشار گازهای همراه نفت ، سیستم پمپاژ نفت به پالایشگاه شیراز و سیستم شیرین سازی و تثبیت فشار بخار نفت می باشند . در حال حاضر در این دو میدان ۶ حلقه چاه فعال بوده و ظرفیت تولید نفت خام این میادین بیش از ۶۵۰۰ بشکه در روز می باشد که به پالایشگاه شیراز ارسال می گردد .