اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی

منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی 

این منطقه شامل میادین گازی سرخون و گشوی جنوبی می باشد . در حال حاضر تنها میدان فعال این منطقه میدان سرخون با ظرفیت تولیدی ۹ میلیون متر مکعب گاز در روز و ۴۳۰۰ بشکه مایعات گازی و ۲۱ حلقه چاه فعال گازی می باشد . همچنین توسعه میدان گشوی جنوبی در این منطقه در برنامه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می باشد . میدان گازی سرخون در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع شده و گاز تولیدی این میدان به پالایشگاه گاز سرخون ارسال می شود.