اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

مناطق عملیاتی آغار و دالان

منطقه عملیاتی آغار و دالان
ستاد عملیاتی این منطقه در حاشیه جنوبی استان فارس و در نزدیکی شهرستان فراشبند قرار دارد . این منطقه شامل دو میدان گازی آغار و دالان و شامل ۲۶ حلقه چاه تولیدی است . در حال حاضر توان تولید این منطقه حدود ۴۳ میلیون متر مکعب در روز است و با توسعه میدان آغار در سالهای آینده حدود ۲۰ م.م.م.ر به این ظرفیت اضافه می گردد.

 

میدان گازی آغار
این میدان در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی فیروز آباد در مجاورت شهر قیر قرار گرفته است. در این میدان ۱۳ حلقه چاه تولیدی وجود دارد که توان تولید روزانه ۲۳ میلیون متر مکعب گاز و ۴۲۰۰ بشکه مایعات گازی را دارد. گاز میدان پس از جمع آوری در چهار مرکز جمع آوری وارد یک مرکز تفکیک شده و سپس گاز و مایعات گازی جهت فرآورش توسط خطوط لوله مستقل به پالایشگاه گاز فراشبند ارسال می شود .

 

میدان گازی دالان

میدان گازی دالان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر فراشبند قرار دارد. در این میدان ۱۳ حلقه چاه تولیدی گاز وجود دارد. توان تولید این میدان  ۲۰ میلیون متر مکعب گاز و ۵۶۰۰ بشکه مایعات گازی در روز است . این میدان دارای تسهیلات سرچاهی،خطوط لوله جریانی ، سه مرکز جمع آوری گاز و همچنین پالایشگاه گاز فراشبند می باشد. پالایشگاه گاز فراشبند شامل لخته گیرهای جداکننده گاز از مایع، تفکیک گرهای دو وسه فازی، شش واحد نم زدائی گاز ،یک واحد تنظیم نقطه شبنم هیدروکربوری، واحد تثبیت مایعات گازی، مخازن ذخیره و ایستگاه بارگیری مایعات گازی می باشد. گاز این پالایشگاه بنا به نیاز می تواند جهت تزریق در میادین نفتی به مناطق نفت خیز جنوب و یا به خط لوله سراسری شرکت ملی گاز ارسال گردد. همچنین امکان ارسال مایعات گازی تولیدی به پالایشگاه فجرجم و یا پالایشگاه شیراز  توسط خط لوله وجود دارد.