حمایت از کالای ایرانی

اخبار

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یک شرکت شاخص در سطح وزارت نفت است

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یک شرکت شاخص در سطح وزارت نفت است
معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اظهار داشت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با ویژگیهایی همچون تجمیع فعالیت در زمینه تولید نفت و گاز ، گستره فعالیت شرکت در ۱۱ استان کشور ، جوانگرایی در ساختار مدیریت آن و نوع فعالیت های شرکت ، به عنوان یک شرکت شاخص و پیشرو در سطح وزارت نفت محسوب می شود.

مهندس محسن پاک نژاد با حضور در جلسه تودیع و معارفه اعضاء هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به اهمیت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در ساختار صنعت نفت اظهار داشت : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به لحاظ اهمیت در مجموعه ساختار صنعت نفت دارای ویژگی است که می توان به فعالیت این شرکت در گستره ۱۱ استان کشور اشاره کرد که یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می شود. همچنین تجمیع تولید نفت و گاز در این شرکت به عنوان ویژگی شاخص آن به حساب می آید . برخی از شرکتها تفوق تولید آن با گاز یا نفت است اما در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تولید روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت ، و۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز ،هر دو زمینه فعالیت با کارشناسان آنرا دارا ست .

وی افزود : جوان و مجرب بودن ترکیب اعضای هیات مدیره این شرکت نیز متناسب با رویکرد جدید وزارت نفت است که این شاخص موثر را رعایت نموده است.
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در رابطه با اجرای الگوهای جدید قراردادهای نفتی و پیشگامی نفت مناطق مرکزی ایران در این زمینه ، تصریح کرد: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با انعقاد چهار تفاهم نامه همکاری جزو شرکتهای پیشتاز بوده است.

مهندس پاک نژاد درباره مدل جدید تامین منابع مالی شرکتها از طریق میدان محور یا تولید محور بودن خاطرنشان کرد : مدل جدیدی برای تامین منابع مالی به صورت میدان محور یا تولید محور تعریف شده است که این شامل تامین اعتبار برای نگهداشت توان تولید هم می شود. در این رابطه نیز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اولین گزارشها را برای این امر ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، مهندس پاک نژاد با اشاره به قطع گاز وارداتی از طرف ترکمنستان طی روزهای اخیر ، به نقش برجسته شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در افزایش تولید گاز مورد نیاز اشاره کرد و افزود : وقتی کشور ترکمنستان ، گاز وارداتی را قطع کرد و متاسفانه دو حادثه هم در شرکت نفت و گاز پارس رخ داد ، نقش بسیار موثر و مهم نفت مناطق مرکزی ایران با افزایش تولید گاز نشان داده شد .

مهندس پاک نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تفکیک جایگاه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکتها در پی تغییرات صورت گرفته در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت : یکی از تغییراتی که در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران رخ داد و قابل تسری به شرکتهای تابعه هم هست ، تفکیک جایگاه رئیس هیات مدیره با جایگاه مدیر عامل است. این بحث به لحاظ مبانی شرکت داری به لحاظ بسط کنترل روی شرکتها ، در دنیا کاملا مورد قبول و پذیرفته شده است و برای آنکه قاعده حاکمیتی شرکت به نحو مطلوب انجام شود جایگاه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدا می شود .البته در این رابطه منعی هم وجود ندارد که مدیر عامل بتواند رئیس هیات مدیره باشد ولی سیاست شرکت ملی نفت بر این قرار گرفت که این جایگاه تفکیک شود. که این موضوع مورد استقبال مهندس کریمی قرار گرفت که نشان از توانمندی مدیریتی ایشان و وجود ساختار کاری و شرکتی خوب و قابل اتکاء است .

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درباره رئیس هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خاطرنشان کرد : مهندس سیف ا... خواجویان بیش از ۳۰ سال در مجموعه صنعت نفت فعالیت داشته و دارای تجارب ذیقیمتی است که می تواند به توانمندی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بیفزاید.

بر اساس این گزارش در این جلسه مهندس سلبعلی کریمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سخنان کوتاهی به معرفی عملکرد شرکت پرداخت و افزود : توان تولید نفت این شرکت از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ابتدای فعالیت به حدود ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است در زمینه تولید گاز نیز هم اکنون تولید به مرز ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. در سال گذشته نیز درصد تحقق تولید نفت و گاز بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.

وی افزود : تمرکز بر برنامه محوری و تجمیع دفاتر ستاد شرکت ، تامین قطعات توربین ایستگاه تقویت فشار گاز نار با وجود شرایط تحریم ، برنامه میدان محوری ، ایجاد تعادل در بحث ورودی و خروجی نیروهای انسانی ، بازنگری برنامه ۲۰ ساله شرکت و توجه به تامین نیازهای کمی و کیفی پروژه ها ، توجه به جوان گرایی و جانشین پروری ، اصلاح ساختار با رویکرد انتقال حداکثراختیارات به شرکتهای تابعه و کاهش فعالیت ستاد از کمی به کیفی ، تقلیل سیستم بوروکراسی اداری و تجمیع دبیرخانه ها و بایگانی ها بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این شرکت است.

مهندس کریمی از تشکیل کمیته یکپارچه و راهبردی در بخشهای مختلف تولید و فنی در این شرکت خبر داد و تصریح کرد : با ایجاد کمیته یکپارچه و راهبردی در بخشهای مختلف تولید و فنی باعث شد که از منابع به صورت بهینه استفاده نماییم که از خروجی های آن می توان به کاهش تعداد دکلها از ۲۲ دستگاه به هشت دستگاه اشاره کرد همچنین در برنامه حفاری چاهها ، این امر لحاظ شد که چاههای نفتی که تولید بیش از ۱۵۰۰ بشکه در روز دارند، کاندیدای حفاری باشند و چاههای گازی که ظرفیت تولید آنها از ۵۰۰ هزار متر مکعب در روز کمتر است از دستور کار حفاری جدید خارج شود.در این رابطه می توان به حداقل رسیدن زمان توقف دکلها اشاره کرد ، که توقف آنها شامل تامین کالا یا مهندسی و ساختمان نمی شود و عمده توقفهایی که هست مربوط به ذات کار حفاری و ذات مخزن است .

این گزارش می افزاید : مهندس سیف ا... خواجویان رئیس هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با تقدیر و تشکر از حسن ظن مهندس پاک نژاد و مهندس کریمی به جهت این انتخاب اظهار امیدواری کرد که با عملکرد شایسته پاسخگوی آنها باشد.

مهندس خواجویان با تبیین دوره ۳۰ ساله فعالیت خود در صنعت نفت در سه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، فلات قاره ایران و پترو ایران در بخش خصوصی تصریح کرد : سالهای زیادی در بخشهای مختلف ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فعالیت داشته ام و به مدت پنج سال عضو هیات مدیره این شرکت بودم که فرصت کار و آشنایی با مقولات تولید و شرکتهای بهره بردار برایم فراهم شد.بعد از انتقال به شرکت فلات قاره ایران نیز تجربه ذیقیمت فعالیت در میادین مشترک و نوع ساختار کاری در این شرکت کسب نمودم .همچنین حضور در شرکت پترو ایران به عنوان یک شرکت پیمانکار ، باعث شد که از نحوه فعالیت در بخش پیمانکار آشنا شده و با تلاشهایی که در این شرکت صورت گرفته شد اکنون به عنوان یک شرکت قوی در بخش خصوصی مطرح است .

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به سیاستهای وزیر محترم نفت در اولویت به توسعه میادین مشترک و شرکت های بهره برداری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی ، حرکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در این مسبیر شتاب بیشتری داشته باشد.

۱۵ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۴۳

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید