اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال

ارتباط مستقیم با آقای دکتر غلامحسین منتظری - مدیر عامل